Week tegen de Kindermishandeling…waarom deze week zo belangrijk is!

Deze week is het de week tegen de Kindermishandeling.

Een onderwerp waar ik mij al heel lang mee bezig houdt. Mijn afstudeerrichting tijdens mijn opleiding SPH was kindermishandeling. Als 20 jarige verdiepte ik me volop in wat mishandelde kinderen nodig hadden om weer gezien te worden. Mijn afstudeerscriptie ging over wat deze kinderen nodig hadden binnen een leefgroep om weer kind te kunnen zijn.   Het waren “Rotkinderen met een reden” en ik adviseerde hiermee mijn collega’s om de kinderen echt te zien, hun gedrag niet af te straffen maar vanuit verbinding en vertrouwen te werken. Tijdens mijn werkzame jaren “op de groep” heb ik van dichtbij mogen zien wat het effect is van mishandeling op de ontwikkeling van kinderen. En wat het verschil kan maken voor hen.
Later toen ik voor Bureau Jeugdzorg werkte heb ik veel ouders en kinderen gesproken waarbij sprake was kindermishandeling in de breedste zin van de definitie. Ik sprak soms ouders die zich bewust waren van hun onhandige opvoedacties en kwetsbaar durfde op te stellen. Ik kwam bij gezinnen nadat er een melding van huiselijk geweld was geweest en sommige van deze ouders vonden het echt onterecht dat Jeugdzorg op de stoep stond. Er was helemaal geen probleem voor het kind. Ik sprak kinderen die zich verantwoordelijk voelde voor hun ouders, broertjes of zusjes. En ik begeleidde kinderen die zoveel boosheid en verdriet in zich hadden zitten door alle spanningen waar ze tussen opgegroeid waren.
 

En weet je wat mij nou het meest bij gebleven is van al die situaties?

Dat de meeste ouders echt wel liefdevol over hun kind spraken, dat zij ook maar hun best deden vanuit de kennis, kunde en mogelijkheden die zij hadden.
Dat de meeste ouders ook echt wel anders wilde reageren, anders wilde straffen als ze zich bewust werden dat het ook anders kon. Dat ze geen idee hadden wat de gevolgen van ruzie tussen hun als ouders, van angst in huis, van een tik op de billen zijn voor de ontwikkeling van hun kind.
Maar dat ze vaak niet beter wisten, vaak ook zo opgevoed waren en er zoveel zorgen waren over andere zaken dat ze aan het overleven waren. Dat ze maar gewoon deden wat ze konden en soms echt een flinke misstap maakte. Maar dat wanneer het ons lukte om zonder oordeel naast hen te gaan staan er vaak veel ruimte was voor verandering.
 
Wat mij ook raakte is dat de gevolgen van ogenschijnlijk kleine dingen zo groot kunnen zijn voor kinderen.

Dat wanneer een baby of peuter onder angst en spanning opgroeit dit echt terug te zien is in de ontwikkeling van de hersenen. Dat een kind wat al snel groot wordt en voor zijn broertjes en zusjes zorgt later helemaal knel kan komen te zitten in zijn eigen ontwikkeling. Dat veel “rot” gedrag terug te leiden is naar de onveiligheid die een kind ervaart,

 
En dat het verschil in kleine dingen zit.
In een ouder die hulp krijgt aangeboden zonder oordeel van goed of fout. Maar vanuit naaste liefde en gedeelde zorg . In een kind dat gezien wordt, dat niet langer alleen staat in alle zorgen die ze dragen. In de ruimte en tijd die er mag zijn om dingen te veranderen. Zodat een kind weer kind kan zijn en kan opgroeien en ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden. En is dat niet wat wij allemaal willen als Kindercoach?
Wij willen bijdrage aan een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen. Zodat zij al hun kwaliteiten kunnen en mogen benutten in hun verdere leven.
Ik probeer als het om het het onderwerp kindermishandeling gaat ook mijn steentje bij te dragen door mijn kennis rondom werken met ouders en kinderen rondom het thema kindermishandeling te delen met collega’s en hen te ondersteunen als ze vermoeden dat er iets niet pluis is bij een kind of in het gezin.
Niet om ouders te veroordelen, niet met als doel melden bij Veilig Thuis maar door juist vanuit openheid en vertrouwen het gesprek aan te gaan en samen te zoeken naar waar verandering mogelijk is. En soms kan dat samen en soms is er meer zorg nodig dan dat wij als kindercoach kunnen bieden.
 
Wil jij ook jouw steentje bijdragen? Dat kan op 26 januari verzorg ik weer een workshop werken met de Meldcode Kindermishandeling.